Loading...

Kryteria Fukudy

Kryteria Fukudy (Fukuda criteria), 1994

Kryteria te są często stosowane w diagnostyce i badaniach naukowych. Diagnozę CFS powinno poprzedzać wykluczenie innych chorób: somatycznych i psychicznych, w celu zidentyfikowania wykluczających bądź towarzyszących stanów chorobowych.

1. Możliwe do oceny klinicznej, niewyjaśnione, trwałe lub nawracające chroniczne zmęczenie, które jest doświadczeniem nowym i ma określony początek (nie trwało całe życie), nie jest spowodowane ciągłym wysiłkiem, nie jest znacząco złagodzone przez odpoczynek i skutkuje znacznym zmniejszeniem poprzednio podejmowanych aktywności na tle zawodowym, edukacyjnym, społecznym i prywatnym.

2. Równoczesne występowanie co najmniej czterech z następujących objawów :

a) znaczne osłabienie pamięci krótkotrwałej lub koncentracji;
b) ból gardła;
c) wrażliwe na dotyk węzły chłonne szyi;
d) ból mięśni;
e) ból głowy, nie doświadczany wcześniej pod względem typu, formy i nasilenia;
f) sen nie przynoszący odpoczynku;
g) powysiłkowe złe samopoczucie, które utrzymuje się dłużej niż 24 godziny;
h) ból stawów, któremu nie towarzyszą obrzęk lub zaczerwienienia.

Wszystkie objawy muszą utrzymywać się lub nawracać przez co najmniej sześć następujących po sobie miesięcy i nie mogą poprzedzać zmęczenia.

Diagnozy CFS nie możemy postawić jeśli występują:

1. Inne schorzenia, które mogą tłumaczyć występowanie przewlekłego zmęczenia, takie jak: nieleczona niedoczynność tarczycy, bezdech senny i narkolepsja oraz przyczyny jatrogenne, takie jak działania niepożądane leków.

2. Niektóre zdiagnozowane choroby, które mogą mieć nawrót lub nie zostać całkowicie wyleczone i ich występowanie może tłumaczyć utrzymywanie się przewlekłego zmęczenia. Np. niektóre typy nowotworów złośliwych, przewlekłe przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C.

3. Każde (wcześniej lub obecnie) rozpoznane ciężkie zaburzenia depresyjne psychotyczne lub endogenne;

zaburzenia afektywne dwubiegunowe
schizofrenia dowolnego podtypu
zaburzenia urojeniowe dowolnego typu
demencje dowolnego typu
jadłowstręt psychiczny (anoreksja)
lub żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)

4. Nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, występujące w ciągu 2 lat od początku przewlekłego zmęczenia i cały czas po nim.

5. Skrajna otyłość – BMI większe bądź równe 45.

Choroby, które nie wykluczają rozpoznania CFS:

1. Każda choroba diagnozowana głównie przez objawy, nie posiadająca biomarkera, w tym: fibromialgia, zaburzenia lękowe, zaburzenia somatoformalne (SSD), depresja niepsychotyczna lub endogenna, neurastenia i wieloczynnikowa wrażliwość na czynniki chemiczne (MCS).

2. Choroby, w których stosowane leczenie jest w stanie złagodzić większość objawów z nimi związanych, np. leczona hormonami niedoczynność tarczycy, która skutkuje prawidłowym wynikiem hormonów tarczycy lub astma, której leczenie skutkuje prawidłowym wynikiem badania czynnościowego płuc i innych badań.

3. Każda choroba, taka jak borelioza lub kiła, która wystąpiła przed rozwojem chronicznych symptomów i do jej leczenia użyto ostatecznych środków.

4. Wszystkie nieprawidłowe i niewyjaśnione wyniki badań laboratoryjnych lub obrazowych, które nie są wystarczające, by jednoznacznie sugerować istnienie innej choroby wykluczającej CFS.

Autorzy:

Keiji Fukuda, Stephen E. Straus, Ian Hickie, Michael C. Sharpe, James G. Dobbins, Anthony Komaroff.

Definicja Fukudy nie uznaje powysiłkowego złego samopoczucia (PEM) za objaw obowiązkowy podczas, gdy występowanie PEM przez wielu jest uznawane za konieczne, by zdiagnozować CFS. Podobnie jest z objawami neurokognitywnymi. Głosy krytyki uznają definicję Fukudy za zbyt szeroką i zwracają uwagę, że kryteria mogą objąć osoby, których objawy wypływają z zaburzeń psychicznych. Politetyczność kryteriów prowadzi do znacznej niejednorodności w grupie zdiagnozowanych pacjentów, np. dwoje pacjentów może mieć mało tych samych objawów, ale oboje mogą dostać diagnozę CFS.


Zródło:


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK284898/
https://me-pedia.org/wiki/Fukuda_criteria
http://www.cfids-me.org/cdcdefine.html
http://www.hetalternatief.org/KriteriaFukuda.html

 Jeśli uważasz treść strony mecfs.pl za pożyteczną, dowiedz się jak możesz wesprzeć jej rozwój.

Również może Ci się spodobać